#9thIWDConferenceinTurkey

Verilerin ve Raporlamanın Dönüştürücü Rolü Transformative Power of Data and Reporting